Sản phẩm Bài viết Tuyển dụng Về chúng tôi Liên hệ
 

 

Sneak Peek Event 

“Công bố thông tin dự án À LA CARTE HALONG BAY”
Múa tương tác kết hợp cùng laser
 

 

 

 

 

   
 

Sneak Peek Event 

À LA CARTE HALONG BAY

Agency: BHS Group
Visual Effects: Pixel Media
Hotline: 0966.689.792 / 0983.213.195
 
 
 
 

 

Dự án trước Trở lại đầu trang Dự án tiếp theo